Power Plate

De Power Plate therapie is ontstaan uit de ruimtevaart, hierdoor konden de astronauten langer in de ruimte verblijven.

De werking

De Power Plate genereert trillingen die als energie worden overgedragen op ons lichaam. Deze mechanische prikkel geeft een rek‑reflex die, afhankelijk van de ingestelde frequentie, 30 tot 60 maal per seconde plaatsvindt. Het gevolg hiervan is, dat de spieren continu zeer hard aanspannen. Door beweging wordt het lichaam moe, door rust herstelt het, door herhaling past het lichaam zich aan de inspanning aan, met als gevolg dat het prestatievermogen stijgtBuikspieroefeningen-powerplate-oefening-4

Dit fenomeen, supercompensatie genaamd, doet zich eveneens voor bij training op de Power Plate. Echter, de trainingsduur is veel korter, het trainingseffect is groter en de hormonale uitstoot is verhoogd. En dit alles met geringere belasting van het bewegingsapparaat dan het geval is bij de conventionele trainingsmethoden.

De effecten

• Via de rek‑reflex wordt 100% van de spiervezels aangespannen.

• Toename van flexibiliteit en mobiliteit.

• Verhoogde uitscheiding van hormonen die belangrijk zijn voor regeneratie- en reparatieprocessen. Bijvoorbeeld HGH (groeihormoon), en testosteron.

• Forse verbetering van de doorbloeding (capillarisatie en lymfedrainage).

• Versterking van het botweefsel.

• Pijndemping.

• Spierversterking ~ met name de explosieve kracht neemt toe. Toename van het gelukshormoon serotonine en de voor het denkproces, belangrijke neurotrofine.

In diverse onderzoeken is verder aangetoond dat:

de spierkracht door middel van vibratietraining 20 tot 30% meer toeneemt dan bij conventionele krachttraining, terwijl de trainingstijd 85% korter is; de belasting op gewrichten, banden en pezen fors minder is dan bij conventionele krachttraining, deels door de korte trainingstijd en deels door het ontbreken van extra belasting (gewichten); pezen, fascie en bindweefsel gemanipuleerd worden door de intermitterende rekking, zodat verklevingen loskomen. Zie hier de toepassing bij peesirritaties, spierscheurtjes en arthrogene beperkingen. Speciaal bij arthrogene beperkingen wordt grote vooruitgang geboekt (14‑15 graden ten opzichte van 2 graden bij conventionele methoden)

Powerplate effect: Voor hen die trainen op de Power Plate, combineren met fitness of andere vormen van sport, geldt dat de Power Plate training als katalysator werkt voor het trainingsresultaat.

Sport specifiek: Met name de witte, explosieve spierweefsels worden getraind op de Power Plate. Naarmate die spieren meer gebruikt worden in bepaalde takken van sport (bij sprinten, springen, stoten, gooien etc.), zal het resultaat van de Power Platetraining spectaculairder zijn. Door de verhoogde afgifte van herstelhormonen ten gevolge van trainen op de Power Plate, is het effect bij duursporten eveneens aanzienlijk. Zo zorgt de verhoogde afgifte van HGH (Human Growth Hormone) voor het snellere herstel van de rode vezels. Tevens zullen het acceleratievermogen en de eindsprint van de duursporters verbeteren.

Algemene revalidatie: Het verlies aan spierkracht als gevolg van immobiliteit na een operatie of bij herstel van een blessure is een zichzelf versterkend proces. Om die negatieve spiraal reeds in een zeer vroeg stadium te doorbreken kan de Power Plate training ingezet worden. De positieve effecten zijn: meer kracht (verhoogde testosteron + HGH + IGF‑1) en lenigheid, betere doorbloeding en lymfedrainage, pijndemping, positieve instelling (serotonine en neurotrofine) en het sneller opheffen van arthrogene beperkingen. Dit alles in een zeer kort tijdsbestek en met weinig inspanning en pijn. Dat maakt het gemakkelijk de revalidatie vol te houden en volledig af te werken.

sport revalidati:e Dezelfde principes gelden uiteraard voor de revalidatie van (top)sporters. Op dit gebied is echter al een schat aan ervaring opgedaan, omdat Body Vibration door de topsport als eerste is ontdekt en sindsdien op redelijk grote schaal wordt toegepast. Vooral de mogelijkheid onbeperkt te variëren met houdingen en zowel statisch als dynamisch te belasten (belangrijk voor de transfer naar sportspecifiek bewegen) maken de Power Plate uiterst succesvol. De Power Plate kan in een zeer vroeg stadium worden ingezet bij sport revalidatie programma’s.

Women-exercise-on-Power-P-001Revitalisatie: Spectaculaire resultaten worden geboekt bij senioren, die Body Vibration ondergaan. De verhoogde afgifte van testosteron, HGH, IGF‑1, maar zeker ook de verhoogde afgifte van serotonine (gelukshormoon) en neurotrofine, die de hersenen stimuleren, zijn daar debet aan. Naast de verbetering van doorbloeding,de spier-versteviging en toename van lenigheid gaat Body Vibration osteoporose tegen. De bestrijding van botontkalking is niet voor niets 20 jaar geleden de aanleiding geweest voor Russische geleerden om onderzoek te starten naar trillingstherapie.

Ziektebeelden: Door variabele interpretatie van de inspanningsfysiologische en biomechanische principes is het begrijpelijk dat er geëxperimenteerd wordt met het inzetten van de Power Plate bij diverse ziektebeelden. Uitgaande van de wetenschap dat Body Vibration een substituut is voor lichaamsbeweging en in kortere tijd meer positieve effecten tot gevolg heeft dan inspannende bezigheden als fitness, diverse spelsporten en (op het conditionele aspect na) van diverse duursporten, is de Power Plate getest bij onder andere MS patiënten, ME patiënten, fibro-myalgie patiënten en reuma patiënten, met zeer goede resultaten.

Cosmetische aspecten: De positieve invloed van Body Vibration op met name lymfedrainage, de doorbloeding (versterking van het collageen) plus afgifte van o.a. HGH, draagt bij aan de bestrijding van cellulitis. Ook blijkt dat er een aanzienlijke vetreductie plaatsvindt bij hen die drie maal per week 10 minuten op de Power Plate trainen.

 

Geplaatst in Algemeen.